Forma ispitivanja

Ispunite donju formu za informacije o pojedinim logističkim uslugama.
Tovor *
Ishodište *
Destinacija *
Ukupna težina tovora *

Uslovi dostave *
Datum preuzimanja *

Vrsta prevoza
Broj kontejnera
Dužina
Širina
Visina

DGR
(UN-Koda Rizične Snovi)
Ukupni prostor
(u kubnim metrima)
Opšti detalji
Ime firme *
Kontaktna osoba *
E-mail *
Telefon *
Gde ste stacionirani? *
Gde čete platiti transport? *
Izberite državu, gde čete platiti transport.
Kontakt
(Kako hoćete biti kontaktirani?)
Fax
Područje dela
Poštna koda